Uke 12

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk


80


80

Dra sekk m/tung sekk

Jogging


130


130

4 x 4 løping

Styrketrening40

40

Motbakke m/sekk 20kg

Kettlebells

60
60120

Motbakke i snø

Sum

60

80

40


60

130


370  6,2t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk m/tung sekk


80


80

Dra dekk

Fjellklatring

Jogging


130


130

Sykle - ergo80

80

Motbakke  m/sekk 23 kg

Kettlebells

60
60120

Motbakke i snø

Sum

60

80

80


60

130


410 6,8

Uke 8

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk
70

Dra dekk m/tung sekk


80
75


75

Rask gange i snø145

145

4 x 4 løping

Fjellklatring

Motbakke m/sekk 20kg

Kettlebells

60
60120

Motbakke i snø

Sum

60

8060

75

145

410   6,8t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra sekk m/tung sekk


75


75

Dra dekk


70


70

Fjellklatring

Rask gange i snø145

145

Sykle - ergo

Motbakke  m/sekk 23 kg

6060

Kettlebells

60


60

120

Motbakke i snø

Sum

60

70

60


60

75


470 7,8t

Uke 7

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk

Snømåking

Ski


90

90

180

4 x 4 løping

Fjellklatring

Motbakke m/sekk 20kg90


70160

Kettlebells

6060

Motbakke i snø

Sum

60


90


70

90

90

400  6,7t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Snømåking

Ski


90

90

180

Fjellklatring

Løpe/jogging

Sykle - ergo

Motbakke  m/sekk 23 kg90


70160

Kettlebells

6060

Motbakke i snø

Sum

60


90


70

90

90

400  6,7t

Uke 6

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk110

110

Snømåking


12020140

Løpe

4 x 4 løping

Fjellklatring

Motbakke m/sekk 20kg

Kettlebells

60


60

120

Motbakke i snø


75


75

Sum

60

195

60


20


110

445  7,5t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Snømåking


12060180

Dra dekk110

110

Fjellklatring

Løpe/jogging

Sykle - ergo

Motbakke  m/sekk 23 kg

Kettlebells

60


60

120

Motbakke i snø


75


75

Sum

60

195

60


60


110

485  8,1t

Uke 5

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk


80


80

Snømåking

Løpe

4 x 4 løping

Fjellklatring

Motbakke m/sekk 20kg

90

100


190

Kettlebells60

60

Crossfit

Sum

90

80

60100


330   5,5

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Snømåking

Dra dekk


80


80

Fjellklatring

Løpe/jogging

Sykle - ergo

Motbakke  m/sekk 23 kg
90


100


190

Kettlebells60

60

Motbakke/ klatring

Sum


80

60

90


100


330  5,5t

Uke 4

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Dra dekk
95

Snømåking


120

110


Løpe40


4 x 4 løping30


Fjellklatring60


Motbakke m/sekk 20kg

Kettlebells

60
Crossfit

Sum

60


70

95


120

170

515   8,6t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Snømåking


180

110


Dra dekk
95

Fjellklatring60


Løpe/jogging

Sykle - ergo

Motbakke  m/sekk 23 kg


85Kettlebells

60


60

120

Motbakke/ klatring

Sum

60

85

60

95


180

170

650  10,8t

Uke 3

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Styrke

Rask gange

Løpe

4 x 4 løping

Sykkel

Motbakke m/sekk 20kg

Kettlebells

Dekktrening90


Sum

Syk

Syk

90

Syk

Syk90 1,5t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Rask gange

Motbakke

Dekktrening90


Løpe/jogging

Sykle - ergo

Motbakke  m/sekk 23 kg


205Kettlebells

60
Motbakke/ klatring

Sum

60

205

90

355 5,9t

Uke 2

Tone


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minutt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Styrke

30


30

60

Rask gange60

60

Løpe

4 x 4 løping


30

30

60

Sykkel

Motbakke m/sekk 20kg90

60
150

Kettlebells

Crossfit

Sum

30

30

90

60120

330  5,5t

 

Leif Harald


Mandag Minutt

Tirsdag Minutt

Onsdag Minutt

Torsdag  Minu8tt

Fredag Minutt

Lørdag Minutt

Søndag Minutt

Sum

Rask gange60

60

Motbakke

Styrke

3030

Løpe/jogging


60


60

Sykle - ergo


80Motbakke  m/sekk 23 kg90

90

Kettlebells

Motbakke/ klatring

100100

Sum

30

60

90


100

80

60

420 7,0t

Nyeste kommentarer

29.01 | 23:03

Lykke til Anita 🥰og alle dere andre tøffinger 👍

28.01 | 16:05

God tur!! Ittj fårrå nålles!!

28.01 | 14:28

Lykke til!🤗💞

21.01 | 12:07

Det blir spennende å følge med

Del denne siden